مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- اخبار مدیریت
برگزاری جلسه رفع مشکلات و موانع در بارگذاری مستندات در دو سامانه (op) و (hop)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۵ | 
این جلسه با موضوع نحوه بررسی رفع مشکلات و موانع پیش‌رو در بارگذاری مستندات مرتبط و کافی در دو سامانه (op) و (hop) مورخ 97/8/15 از ساعت 8:30 الی 11:30 با حضور رابطین برنامه‌ریزی مدیریت های معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع در محل سالن شورای طبقه پنجم برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی مشکلات سامانه های برنامه عملیاتی مشترک و اختصاصی، برنامه‌های 4ساله مدیریت‌ها نیز یادآوری گردید و مقرر شد در راستای رفع ایرادات موجود در سامانه‌های مذکور، تعامل تنگاتنگ و موثرتری با ارزیابان وزارتی ایجاد گردد.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.836.4826.fa
برگشت به اصل مطلب