مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- گروه تحول، نوسازی، بهره وری و تضمین کیفیت
ثبت تجارب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/10 | 

برای دریافت مفاهیم کلی نظام ثبت تجارب اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت دستورالعمل ثبت تجربه مدیریتی اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت راهنمای ورود به سامانه ثبت تجارب مدیران و کارکنان حوزه سلامت  اینجا را کلیک کنید.

 برای دریافت شناسنامه فرآیند ثبت تجربه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت پوستر نظام ثبت تجارب  در دانشگاه علوم پزشکی تهران اینجا را کلیک کنید.

 

برای دریافت پوستر ثبت تجارب اینجا را کلیک کنید


برای دریافت اسلاید ثبت تجارب مدیران و کارکنان اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فرآیند ثبت تجربه مدیران و کارمندان اینجا را کلیک کنید.


برای دریافت عناوین تجارب مصوب برگزیده در سامانه وزارت بهداشت اینجا را کلیک کنید.

برای مراجعه به سامانه ثبت تجربه اینجا را کلیک کنید.

 


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2412.4660.fa
برگشت به اصل مطلب