مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- شماره های چاپ شده
چاپ نشریه شماره 26 بسامد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 
در صفحه اول این شماره از بسامد، نگاهی اجمالی به مدیریت مشارکتی و سخن رئیس دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه، جناب آقای دکتر بیگلر بیان شده است. در ادامه ساختار نظام مدیریت مشارکتی، مروری بر خلاصه اقدامات صورت پذیرفته، آمار پیشنهادهای ثبت شده در سامانه نظام پیشنهادها از ابتدای سال(98-91) و در پایان به معرفی پیشنهاد‌ دهندگان برتر و نیز پیشنهادهای مصوب اجرا شده اشاره شده است. 

 نشریه شماره 26 بسامد

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2232.5343.fa
برگشت به اصل مطلب