مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- ارزشیابی کارکنان
فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۲۶ | 
AWT IMAGEمتن بخشنامه
سطح بندی کارکنان دانشگاه جهت تکمیل فرم های ارزیابی (مدیران پایه، میانی، کارکنان، کارکنان پشتیبانی)

لیست رابطین واحدها: همکاران محترم پس از تکمیل فرم ارزیابی عملکرد خود ابتدا فرم را برای رابط هر واحد ارسال نمائید.
راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
آدرس سامانه: http://arzyabi.tums.ac.ir
‌‌جهت ورود به سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان اینجا را کلیک کنید
نام کاربری : کد ملی            رمز عبور: کد ملی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1556.4506.fa
برگشت به اصل مطلب