مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - معرفی مدیر
معرفی مدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ | 


نام : رامین
نام خانوادگی : رحیم نیا
مدرک تحصیلی : PHD 
سمت : مدیر برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد
شماره تماس : 81633475

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.2400.4147.fa
برگشت به اصل مطلب