مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - اخبار
تکمیل فرم ثبت دیون برای دیون شناسایی شده قبل از سال96 در سامانه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | 
مدیران محترم شبکه های بهداشتی درمانی

مدیران محترم بیمارستانهای تابعه دانشگاه

روسای محترم حسابداری معاونت های بهداشت – غذا ودارو  – آموزش – دانشجوئی – فرهنگی – بین الملل- درمان  و  تحقیقات و فنآوری

خواهشمند است به منظور بررسی و برنامه ریزی تامین منابع  برای  پرداخت دیون مربوط به سنوات قبل، دستور فرمائید دیون  شناسائی و رسیدگی شده در سیستم حسابداری تعهدی را تا تاریخ پایان آبان ماه 96 در سایت مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ، بودجه و پایش عملکرد ( بخش فرمها-  فرم ثبت دیون ) ثبت نمایند .

 شایان ذکر می باشد :

  1. در صورت نیاز به کد کاربری و رمز عبوریا نیاز به راهنمائی  با شماره تلفن 81633446 خانم رادین منش تماس حاصل فرمائید.
  2. بیمارستانها دیون مربوط به هیئت علمی و غیر هیئت علمی را از هم تفکیک نمایند.
  3. برای هر واحد فقط امکان ثبت یک فرم وجود دارد لذا اطلاعات را در فرم دیون و در آیتمهای مربوط به خود بصورت تجمیعی وارد نموده و فقط شماره اسناد مربوط به هر بخش را با خط تیره از هم جدا نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.177.4187.fa
برگشت به اصل مطلب