مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - برنامه عملیاتی
ثبت برنامه های عملیاتی سال 94 درسامانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پروژه ها و اقدامان برنامه عملیاتی سال 94 حوزه معاونت توسعه مدیریت وبرنامه ریزی منابع دانشگاه بعنوان اطلاعات یکی  از دانشگاههای پایلوت در سامانه مدیریت عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ثبت گردید. بررسی و رفع مشکلات این سامانه در حال اجرا میباشد .

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.1392.3089.fa
برگشت به اصل مطلب