مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) - برنامه عملیاتی
پایش حضوری عملکرد 5ماهه اول برنامه های عملیاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۱۱ | 

  پایش حضوری   عملکرد5ماهه اول  پروژه ها و اقدامات اصلاحی برنامه های عملیاتی سال 94 مدیریتهای حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران  و ایران روز  شنبه 11 مهرماه انجام  شد.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه) :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=3.1392.3053.fa
برگشت به اصل مطلب