کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه- اخبار
پمفلت آموزشی با مفاهیم پدافند غیرعامل ویژه فرزندان کارکنان دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
با نزدیکی فصل بازگشایی مدارس، پمفلت آموزشی با مفاهیم پدافند غیرعامل در دو بخش برای کودکان و والدین توسط دبیرخانه پدافند غیرعامل دانشگاه تهیه و برای بهره برداری در اختیار همکاران قرار می گیرد.

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری به آموزش و اجرای برنامه های پدافند غیرعامل به تمامی مردم به خصوص کودکان و نوجوانان، جانشین معاونت توسعه در پدافند غیرعامل و کمیته پشتیبانی کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه دانشگاه، بر تهیه بروشورهای آموزشی با هدف کنترل و پیشگیری تأکید کرد. 
در این راستا دبیرخانه کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه (مدیریت نوسازی و مطالعات کاربردی) اقدام به تهیه بروشور آموزشی در قالب نکات ایمنی بهداشتی و عمومی به والدین و فرزندان کرده است  تا از این طریق بتوان موارد خطر آفرین پیرامون کودکان را به حداقل رساند
.

توصیه های ایمنی همزمان با شروع فصل بازگشایی مدارس (1)
توصیه های ایمنی همزمان با شروع فصل بازگشایی مدارس(2)

نشانی مطلب در وبگاه کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=21.2270.4089.fa
برگشت به اصل مطلب