مدیریت امور مالی - اخبار مدیریت امورمالی
پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل مراکز درمانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | 
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی دانشگاه، کارانه شهریورماه 98 پزشکان و آبان ماه 98 پرسنل مراکز درمانی دانشگاه، به حساب همکاران گرامی واریز شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.562.5386.fa
برگشت به اصل مطلب