مدیریت امور مالی - اخبار مدیریت امورمالی
عقد تفاهم نامه ساخت بیمارستان سیدالشهدا با شرکت چینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۴ | 
گالری عکس
به گزارش معاونت توسعه دانشگاه، پیرو تفاهم‌نامه امضاشده توسط ریاست محترم دانشگاه و شرکت Avic که در تاریخ 96/8/1 (23 اکتبر 2017) در خصوص ساخت بیمارستان 540 تختخوابی انستیتو کانسر در وزارت بهداشت منعقد شد، اولین جلسه عملیاتی مفاد این تفاهم‌نامه با حضور دکتر بیگلر معاون توسعه دانشگاه، نمایندگان شرکت Avic، مشاور ایرانی و کارشناسان دانشگاه در روز سه‌شنبه 14 آذر 96 در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.
در این نشست مسیرهای عملیاتی شدن عقد قرارداد با شرکت اویک موردبحث و بررسی قرار گرفت و در پایان این نشست مقرر شد، تعهدات طرفین اعم از دانشگاه، شرکت Avic و مشاور در قالب یک صورت‌جلسه تنظیم و به امضا طرفین برسد.
همچنین امکان‌سنجی پروژه توسط مشاور با مشارکت دانشگاه جهت طرح در شورای اقتصاد تنظیم و حداکثر لغایت یک ماه آینده ارائه شود. شایان‌ذکر است جلسات کارگاهی این قرارداد به‌طور منظم و با مشارکت گروه‌های ذینفع اعم از معاونت درمان بیمارستان به‌طور منظم تشکیل خواهد شد.
خبر و عکس: رقیه باقرزاده


 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.562.4191.fa
برگشت به اصل مطلب