مدیریت امور مالی - اخبار مدیریت امورمالی
پاداش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 

AWT IMAGE

به گزارش مدیریت امور مالی دانشگاه،با آغاز هفته دولت و روز کارمند، با تصویب هیئت رییسه دانشگاه و به مناسبت تقدیر و تشکر از کارکنان فعال و زحمت کش، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال ناخالص به کلیه کارکنان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی غیر رسته بهداشتی درمانی روز شنبه چهارم شهرویور 1396 پرداخت شد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.562.4070.fa
برگشت به اصل مطلب