مدیریت امور مالی - اخبار مدیریت امورمالی
حقوق مرداد 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | 

AWT IMAGE

به گزارش مدیریت امور مالی دانشگاه،حقوق مرداد ماه 96 کارکنان به حساب همکاران گرامی واریز شد.شایان ذکر است تسهیلات کارکنان( حق مسکن ،ایاب و ذهاب و غذا) تا پایان روز 30 مرداد 96 به حساب کارکنان دانشگاه واریز خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.562.4068.fa
برگشت به اصل مطلب