مدیریت امور مالی - بخشنامه ها
ابطال یک بند از بخشنامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۳ | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.2255.4585.fa
برگشت به اصل مطلب