اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- تماس با ما
نماینده شرکت سهامی بیمه دی در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

      

باجه مستقر در ستاد مرکزی دانشگاه 

نشانی : تهران ، بلوار کشاورز، تقاطع خیابان قدس ، ساختمان علوم پزشکی تهران ، طبقه B2  ،شرکت سهامی بیمه دی

تلفن تماس:

بیمه های اموال و مسئولیت: 02188976743

       بیمه درمان: 02188963441      

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2189.3192.fa
برگشت به اصل مطلب