اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- سایر خدمات و تخفیفات
سایت رفاهی دانشگاه تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۳۰ | 

به اطلاع می رساند پیرو تفاهم نامه منعقده فیمابین با دانشگاه تهران در خصوص استفاده همکاران محترم از تسهیلات رفاهی آن دانشگاه، لینک وب سایت اداره کل منابع انسانی و رفاه دانشگاه تهران جهت استحضار و بهره برداری های لازم اعلام می شود.

AWT IMAGE

وب سایت اداره کل منابع انسانی و رفاه دانشگاه تهران

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2187.3013.fa
برگشت به اصل مطلب