اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- بیمه درمان تکمیلی
تعرفه های درمانی وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 
جهت رفاه حال همکاران محترم تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی ایران، تعرفه های اعلامی از سوی وزارت بهداشت و درمان در بخش خصوصی به تفکبک نوع خدمات درمانی اعلام می گردد. 
لازم به ذکر است مبالغ مذکور پیش از  کسر فرانشیز بوده
 و لزوما به معنای پوشش بیمه درمان تکمیلی برای تمام موارد درمانی ذکر شده نمی باشد. 
همکاران محترم می توانند بنابر پوشش های قرارداد بیمه درمان تکمیلی خود از این اطلاعات استفاده نمایند. - تعرفه های خدمات آزمایشگاهی 

- تعرفه های خدمات سرپایی

- تعرفه سونو گرافی

- تعرفه سی تی اسکن 

- تعرفه ام آر آی

- تعرفه پزشکی هسته ای 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2177.4268.fa
برگشت به اصل مطلب