اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- ساری
نحوه رزرو تسهیلات اقامتی در ساری-پاییز96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 

بسمه تعالی

استفاده از تسهیلات اقامتی خزرآباد ساری(دانشگاه تهران و صندوق رفاه وزارت بهداشت) بدون قرعه کشی:

متقاضیان استفاده از تسهیلات اقامتی ساری نیز می بایست، فرم درخواست الکترونیکی استفاده از تسهیلات فوق را تکمیل نمایند. پس از بررسی درخواست ها و در صورت خالی بودن ظرفیت مراتب به اطلاع متقاضی مربوطه خواهد رسید، تا با مراجعه حضوری به اداره رفاه و تعاون نسبت به تکمیل فرم معرفی‌نامه و پرداخت هزینه اقدام شود.
 

به منظور مشاهده شرایط اسکان و ارسال فرم درخواست استفاده از مرکز اقامتی در
خزرآباد
 ساری (دانشگاه تهران) لطفا کلیک نمائید.
 

*******************
 

به منظور مشاهده شرایط اسکان و ارسال فرم درخواست استفاده از مرکز اقامتی در
خزرآباد ساری (صندوق رفاه وزارت بهداشت) لطفا کلیک فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2172.4081.fa
برگشت به اصل مطلب