اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- اخبار رفاهی
دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتلا به ویروس کوئید 19 (ویروس کرونای جدید)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2121.5384.fa
برگشت به اصل مطلب