اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- اخبار رفاهی
رسیدگی به عدم پرداخت خسارت های درمانی شرکت خدمات بیمه ای آتیه سبز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | 
بسمه تعالی

 
  به اطلاع همکاران محترم عضو بیمه درمان تکمیلی قرارداد گذشته دانشگاه با شرکت خدمات بیمه ای آتیه سبز (سال 96-1395) می‌رساند با عنایت به بخشنامه شماره 110/16542/د/96 مورخ 96/10/12 معاونت توسعه دانشگاه:
با توجه به اتمام همکاری شرکت خدمات بیمه‌ای آتیه‌سبز با دانشگاه، همکاران محترم عضو بیمه درمان تکمیلی قرارداد سال96-1395 که مدارک درمانی خود را جهت دریافت خسارت در بازه زمانی 1 مهر ماه 95 الی 30 آذر ماه 96 به شرکت فوق ارائه نموده و خسارت خود را دریافت نکرده اند، حداکثر تا تاریخ 18 دی‌ماه سال جاری فرصت دارند، به نمایندگان رفاهی واحد خود مراجعه نموده و لیست ذیل برای ایشان تکمیل ‌گردیده و لیست تکمیل شده توسط نمایندگان رفاهی حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه به صورت مکتوب و از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت‌نظارت‌و‌توسعه‌امور‌عمومی دانشگاه ارسال‌گردد.
یاد‌آور می‌شود پس از اتمام تاریخ مذکور پیگیری اعتراضات در این خصوص میسّر نمی‌باشد.
*****
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2121.4221.fa
برگشت به اصل مطلب