معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه- اخبار
ابلاغ اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | 
متن ابلاغ به شرح ذیل است:

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=1.848.4261.fa
برگشت به اصل مطلب