معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه- برنامه استراتژیک
برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

    معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

  برنامه استراتژیک

  ویرایش پنجم

    

  مقدمه

  در شرایط حاکم بر جهان امروزی، از قبیل تسهیل ارتباطات و سرعت انتقال اطلاعات، در دسترس بودن فناوری های نوین، و وجود رقابت بر سر منابع محدود، رسیدن به اهداف سازمانی با روش های سنتی مدیریتی را عملاً غیر ممکن ساخته است. مدیریت در معنای امروزی آن دیگر محدود به آگاهی از منابع سازمان نیست (که البته این بسیار ضروری است،) بلکه نیاز به نگرشی دارد که نه تنها پیش رو، بلکه فراگیر و همه جانبه توانایی رصد کردن محیط را داشته باشد. مدیریت استراتژیک به معنای دیدن و احساس کردن تغییراتی است که نه تنها در محیط اطراف در زمان حال، بلکه درک و پیش بینی وضعیت در آینده را برای مدیر استراتژیک فراهم می کند.

  لذا بسیار ضروری است که مدیران سازمان های نوین، نه تنها از وضعیت سازمان خود، بلکه ذینفعان و عوامل مؤثری که در محیط اطراف فعالیت می کنند، چه در حال و چه در آینده مطلع باشند. بنابراین مدیریت استراتژیک روشی است که مدیران برای رسیدن به اهداف سازمانی در جهان پر تغییر امروزی باید از آن استفاده کنند.

  محور مدیریت استراتژیک نگرش استراتژیک و یکی از ابزاریهای آن تدوین برنامه استراتژیک و اعلام و ابلاغ استراتژی های سازمان است، به نحوی که کلیه اعضای سازمان تا آخرین رده، و کلیه ذینفعان از آن باخبر و مطلع بوده و جهت حرکت خود را با آن تنظیم و اصلاح نمایند.

  این معاونت بر خود لازم می داند، با توجه به رسالت و وظیفه سازمانی، توسعه مدیریت را بر اساس موارد ذکر شده فوق، و به ویژه استقرار نظام مدیریت استراتژیک، در معاونت و مدیریت های تابعه به اجرا گذارد. به همین مناسبت لازم است که کلیه مدیران و کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران، و ذینفعان خارج از دانشگاه، از راهبردهای معاونت توسعه مطلع باشند. این راهبردها بر مبنای اسناد بالادستی کشور، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تهران، شامل قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، نقشه علمی سلامت کشور، و سیاست های راهبردی هیات امنا و شورای سیاست گزاری و نقشه علمی دانشگاه علوم پز ش کی تهران تدوین شده است

  امید است اساتید و فرزانگان جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلیه عزیزانی که به نحوی این راهبردها را مرور می نمایند، با ارایه نقطه نظرات انتقادی و ارشادی، ما را در شروع این حرکت بزرگ یاری نمایند.

  

  

   

  روش تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه

  برای تدوین برنامه استراتِژیک معاونت توسعه، به روش برایسون (بومی شده برای دانشگاه) و از فرم هایی استفاده شد که قبلاً برای تدوین برنامه استراتژیک از آن استفاده شده بود. از آنجایی که عملاً استراتژی های معاونت توسعه از نظر فنی باید توسط مدیریت ها تدوین شود، فرم ها برای تحلیل وضعیت محیطی و تدوین استراتژی های بخش های مختلف حوزه معاونت توسعه به مدیران حوزه تحویل شد. مدیران با تدوین چشم انداز و ماموریت ها و تحلیل محیط داخلی و بیرونی، و عوامل مؤثر بر فعالیت سازمان، و اولویت بندی این عوامل، و با توجه به اسناد بالادستی به خصوص برنامه پنجم توسعه، نهایتاً وضعیت حوزه تحت مدیریت خود را از نظر وضعیت استراتژیک تحلیل و استراتژی های پنج ساله برای مدیریت مربوط را با توجه به وضعیت سازمان خود، تدوین کردند. در حوزه این معاونت استراتژی ها جمع بندی شد و موارد همسان ادغام شد و در نهایت 10 استراتژی به عنوان استراتژی های معاونت توسعه تدوین و اعلام شده اند.

  مراحل بعدی این برنامه عبارتند از: تدوین برنامه های عملیاتی با توجه به 10 استراتژی تدوین شده معاونت، و سپس تدوین شاخص های ارزیابی میزان جاری شدن استراتژی ها و برنامه ها و در نهایت ارزیابی توسط شاخص های تدوین شده و استفاده از روش کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی میزان جاری شدن استراتژی ها در کلیه واحدهای سازمان.

  استراتژی های معاونت طی بخش نامه ای به کلیه واحدهای دانشگاه اعلام می شوند.

  لارم به ذکر است که استراتژی های اعلام شده کاملاً منعطف بوده و ممکن است با توجه به نتایج ارزیابی های دوره ای، دچار اصلاح و یا تغییر (حذف یک یا چند استراتژی و اضافه شدن یک یا چند استراتژی جدید) شوند.

    

  چشم انداز

    معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تامین منابع دانشگاه را با توجه به برنامه های واحدهای مختلف دانشگاه در چارچوب نظامی دانایی-محور تامین و توزیع می کند و با استفاده از فناوری های نوین و مدیریت بهینه اطلاعات، و نیز استفاده از روش های مدیریتی نوین، مدیران را توانمند و ارزیابی می نماید و موجب ارتقای بهره وری در کلیه سطوح و فعالیت های واحدهای تابعه شده تا دانشگاه بتواند کلیه ماموریت های خود را به نحو احسن انجام و به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.

 

  ماموریت ها

  · برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و ارتقای مدیریت در واحدهای تابعه دانشگاه

  · تامین و توزیع منابع مالی مورد نیاز واحدهای تابعه با توجه به برنامه ها

  · تامین؛ توزیع بهینه و توانمندسازی منابع انسانی با توجه به ماموریت های واحدهای تابعه

  · احقاق حقوق دانشگاه در دعاوی

  · مدیریت و نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی

    

  استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

  1. برون سپاری و واگذاری خدمات قابل ارایه به بخش غیر دولتی

  2. توسعه نظام فناوری اطلاعات با استقرار نظام جامع اطلاعات مدیریت ارایه خدمات به ارباب رجوع به صورت الکترونیک

  3. نهادینه سازی مدیریت دانش

  4. استقرار نظام مدیریت جامع کیفیت

  5. ارتقای بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی، دورکاری و آموزش مجازی

  6. توسعه عمرانی در چارچوب آمایش سرزمین و نظام ارزیابی راهبردی محیطی

  7. استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد

  8. بهبود تخصیص منابع مالی

  9. اصلاح نظام ساختاری دانشگاه در راستای ماموریت ها و نقشه ی علمی

  10. استقرار نظام مدیریت استراتژیک

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=1.58.15.fa
برگشت به اصل مطلب