بایگانی بخش بخشنامه های اداره استخدام

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 36,019 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ -

ممنوعیت بکارگیری نیرو

ممنوعیت بکارگیری نیرو

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ -

بخشنامه ارزشیابی کارکنان قراردادی دانشگاه

بخشنامه ارزشیابی کارکنان قراردادی دانشگاه  

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

بخشنامه در خصوص تسویه حساب کارکنان قراردادی جهت تمدید قرارداد درسال 97

بخشنامه در خصوص تسویه حساب کارکنان قراردادی جهت تمدید قرارداد درسال 97 

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ -

بخشنامه درخصوص تمدید قرارداد کارکنان قراردادی

بخشنامه درخصوص تمدیدقرارداد کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ -

بخشنامه فرم ارزشیابی پرسنل قراردادی دانشگاه

بخشنامه درخصوص فرم ارزشیابی نیروهای قراردادی دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ -

بخشنامه عدم امکان جذب نیرو

بخشنامه درخصوص عدم امکان جذب نیروی انسانی به استثناء کادرپرستاری دردانشگاه علوم پزشکی تهران  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ -

بخشنامه نحوه ورود اطلاعات نیروهای طرحی درسیستم پرسنلی

بخشنامه نحوه ورود اطلاعات پرسنلی نیروهای طرحی در سیستم پرسنلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ -

بخشنامه