بایگانی بخش بخشنامه های اداره استخدام

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 4,644 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: بخشنامه درخصوص تمدید قرارداد کارکنان قراردادی - ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ -
:: بخشنامه فرم ارزشیابی پرسنل قراردادی دانشگاه - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -
:: بخشنامه عدم امکان جذب نیرو - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -