بایگانی بخش معرفی کتاب

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 37,695 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ -

معرفی کتاب

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ -

طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل (مدیریت حقوق و دستمزد)

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

کتاب طرح طبقه بندی وارزش یابی مشاغل (عمومی -اختصاصی)

کتاب طرح طبقه بندی وارزش یابی مشاغل (عمومی -اختصاصی) دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ومقررات آموزش کارمندان 

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ -

کتب مرجع طرح طبقه بندی مشاغل

img_yw_news
شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲ -

کتاب طرح طبقه بندی مشاغل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی