بایگانی بخش اطلاعیه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 13 | تعداد کل بازدید های مطالب: 94,860 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: درخصوص مدارک تحصیلی صادره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی، سلامت و بهداشت - ۱۳۹۶/۴/۱۷ -
:: اطلاعیه درخصوص تکمیل فرم آمار - ۱۳۹۶/۱/۱۶ -
:: پمفلت راهنمای ارتقاء رتبه عالی - ۱۳۹۵/۱/۱۷ -
:: بخشنامه احتساب سوابق قراردادی کارکنان رسمی و پیمانی - ۱۳۹۳/۶/۲۴ -
:: اطلاعیه - ۱۳۹۳/۴/۱۶ -
:: راهنمای تکمیل مستندات تجربی جهت ارتقا به رتبه عالی - ۱۳۹۳/۴/۴ -
:: اعطای طبقه تشویقی - ۱۳۹۳/۲/۲۱ -
:: صورتجلسه ضوابط جدید رسته بهداشتی و درمانی - ۱۳۹۳/۲/۲۱ -
:: دانلود فرمهای خلاصه اطلاعات پرسنلی و صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل - ۱۳۹۳/۲/۲۱ -
:: سوالات پرتکرار - ۱۳۹۲/۱۱/۸ -
:: فرم ارزشیابی جهت ارتقای رتبه های شغلی خبره و عالی - ۱۳۹۲/۷/۲۱ -
:: ابلاغ بخشنامه ارزشیابی کارکنان در سال 91 - ۱۳۹۲/۳/۱۱ -