بایگانی بخش قوانین،مقررات،بخشنامه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 39,448 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ارتقای طبقه و رتبه شغلی مستخدمین - ۱۳۹۶/۱/۱۴ -
:: انتصاب مدیران پایه و میانی - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ -
:: احتساب سنوات خدمت قراردادی در سابقه خدمت دولتی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ -
:: بخشنامه شفاف سازی - ۱۳۹۳/۸/۷ -
:: حذف دیپلم از رشته های شغلی حسابدار و مسئول خدمات مالی - ۱۳۹۳/۶/۲۴ -
:: انتصاب مدیران - ۱۳۹۳/۶/۹ -
:: تعیین تکلیف کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان - ۱۳۹۳/۴/۲۱ -
:: قوانین و بخشنامه ها - ۱۳۹۲/۱۱/۸ -