بایگانی بخش چک لیست شاخص‌های عمومی سطح استانی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 8 | تعداد کل بازدید های مطالب: 928 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ -

پیاده سازی نظام مدیریت سبز در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

مناسب سازی فضای ورودی ساختمان‌ها ویژه جانبازان و معلولان

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها ارزیابی عملکرد عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه صیانت از حقوق شهروندان

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

شیوه نامه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در شاخص به کارگیری سامانه تدارکات الکنرونیکی دولت

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

چک لیست حسابداری تعهدی استانی

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

چک لیست استاندارد سازی تارنما استانی

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

بهبود فضای کسب و کار

img_yw_news
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ -

ارتقا سلامت اداری