بایگانی بخش اسامی رابطین تحول اداری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 734 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

اسامی رابطین تحول اداری ستاد مرکزی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

اسامی رابطین تحول اداری معاونت ها

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

اسامی رابطین تحول اداری بیمارستان های تابعه دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ -

اسامی رابطین تحول اداری دانشکده ها