بایگانی بخش کتب

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 544 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت امور مالی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت امور حقوقی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت منابع مالی، بودجه و پایش عملکرد

img_yw_news
چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷ -

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی