بایگانی بخش دستورالعمل میز خدمت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 526 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

دستورالعمل میز خدمت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

بخشنامه رئیس جمهور در مورد میز خدمت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

دستورالعمل ضرورت ایجاد میز خدمت

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

بخشنامه ایجاد میز خدمت جهت تسریع در امور مراجعین

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ -

دستورالعمل میز خدمت سازمان اداری استخدامی کشور