بایگانی بخش چک لیستها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,809 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست امور حقوقی

چک لیست امور حقوقی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست تجهیزات پزشکی

چک لیست تجهیزات پزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست های توسعه سازمان و سرمایه انسانی

چک لیست های توسعه سازمان و سرمایه انسانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست امور مالی

چک لیست امور مالی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست واحد برون سپاری

چک لیست واحد برون سپاری

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ -

چک لیست نظارت و توسعه امور عمومی

چک لیست نظارت و توسعه امور عمومی