بایگانی بخش مقابله با حملات سایبری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 140 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اقدامات عملی جهت پیشگیری و مقابله با باج افزار - ۱۳۹۶/۳/۲۹ -
:: راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار - ۱۳۹۶/۳/۲۹ -