بایگانی بخش نمونه قراردادها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 3,683 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

تفاهم نامه ماده 16

تفاهم نامه ماده 16  

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

قرارداد آزمایشگاه

قرارداد آزمایشگاه

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

قرارداد بخش دیالیز

قرارداد بخش دیالیز

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

قرارداد تصویر برداری

قرارداد تصویر برداری

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

قرارداد پزشکی هسته ای

قرارداد پزشکی هسته ای