بایگانی بخش کارشناسی در خصوص قراردادهای واگذاری بخش های بیمارستان های تابعه

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 921 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ -

قراردادهای واگذاری بخش های بیمارستانی