بایگانی بخش دعاوی طاری

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,907 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دادخواست ورود ثالث در مرحله بدوی به خواسته تنفیذ بیع نامه و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: دادخواست ورود ثالث در مرحله بدوی به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: دادخواست ورود ثالث در مرحله بدوی به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله و بیع نامه - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -