بایگانی بخش حمل و نقل تضامنی ورشکستگی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 8,162 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست قیمت کالای تلف شده از متصدی حمل و نقل و قرار تامین خواسته

img_yw_news
شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳ -

دادخواست مطالبه قیمت محموله از متصدی حمل و نقل توسط گیرنده کالا

img_yw_news
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ -

دادخواست مطالبه قیمت محموله از متصدی حمل و نقل توسط فروشنده کالا