بایگانی بخش مزارعه،صلح،ودیعه،وصیت،رهن

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 8,322 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست بطلان قرارداد مزارعه به علت تغییر زرع مقصود توسط عامل

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست بطلان قرارداد مزارعه به لحاظ وجود شرط خلاف مقتضای قرارداد

img_yw_news
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست فسخ قرارداد مزارعه