بایگانی بخش عقود و قراردادها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,013 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست اجبار به انجام تعهد و احداث یکباب ساختمان تجاری و اداری

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

دادخواست فسخ معامله به لحاظ عدم آگاهی خریدار از وجود حق انتفاع و استرداد وجوه پرداختی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳ -

فسخ معامله به لحاظ عدم آگاهی خریدار از وجود حق انتفاع