بایگانی بخش عقود و قراردادها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 6,563 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: دادخواست اجبار به انجام تعهد و احداث یکباب ساختمان تجاری و اداری - ۱۳۹۳/۷/۲۰ -
:: دادخواست فسخ معامله به لحاظ عدم آگاهی خریدار از وجود حق انتفاع و استرداد وجوه پرداختی - ۱۳۹۳/۷/۲۰ -
:: فسخ معامله به لحاظ عدم آگاهی خریدار از وجود حق انتفاع - ۱۳۹۳/۷/۲۰ -