بایگانی بخش احتساب مدرک تحصیلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 67,382 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ -

ضوابط اعمال مدرک تحصیلی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

در خصوص اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

در خصوص گواهی نامه های نوع دوم

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بخشنامه در خصوص اختیار صدور تائیدیه تحصیلی

img_yw_news
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ -

بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی

 بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی کارکنان