بایگانی بخش احتساب مدرک تحصیلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 25,638 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ضوابط اعمال مدرک تحصیلی - ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ -
:: بخشنامه اعمال مدرک تحصیلی - ۱۳۹۵/۱/۱۷ -
:: بخشنامه در خصوص اختیار صدور تائیدیه تحصیلی - ۱۳۹۳/۸/۷ -
:: در خصوص اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی - ۱۳۹۳/۶/۹ -
:: در خصوص گواهی نامه های نوع دوم - ۱۳۹۲/۱۱/۸ -