بایگانی بخش ارتقای طبقه و رتبه شغلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 46,281 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه و رتبه شغلی - ۱۳۹۵/۱۰/۸ -
:: ارزشیابی رتبه عالی - ۱۳۹۲/۸/۶ -
:: بخشنامه در خصوص ارتقای رتبه های شغلی - ۱۳۹۲/۶/۳ -
:: ارتقای رتبه شغلی عالی - ۱۳۹۱/۱۰/۳ -