بایگانی بخش ارتقای طبقه و رتبه شغلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 70,297 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ -

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه/ رتبه شغلی

./files/odhcm/ebrahimi_e6971/files/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_3.docx

img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲ -

ارزشیابی رتبه عالی

img_yw_news
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ -

بخشنامه در خصوص ارتقای رتبه های شغلی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱ -

ارتقای رتبه شغلی عالی