بایگانی بخش ارتقای طبقه و رتبه شغلی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 5 | تعداد کل بازدید های مطالب: 65,422 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ضوابط اجرایی ارتقاء طبقه/ رتبه شغلی

img_yw_news
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۲ -

ارزشیابی رتبه عالی

img_yw_news
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۲ -

بخشنامه در خصوص ارتقای رتبه های شغلی

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱ -

ارتقای رتبه شغلی عالی