بایگانی بخش ارزشیابی کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 71,752 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی

تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان......

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری دومین کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

دومین کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 2 خرداد ماه 1397 در سالن آبشار واقع در دانشکده مجازی برای کلیه رابطین واحدها برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی (غیرهیأت علمی)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی دانشگاه (96)

img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 94

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 94   

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 93