بایگانی بخش ارزشیابی کارکنان

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 106,825 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ -

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ -

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سال 97

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد سال 97 کارکنان رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی دانشگاه از روز دوشنبه مورخ 20 خرداد ماه لغایت 31 تیرماه سال جاری. 

img_yw_news
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ -

ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی سال 97

شروع فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی در سال 97

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷ -

فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی غیرهیأت علمی سال 96

تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان......

img_yw_news
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ -

برگزاری دومین کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

دومین کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 2 خرداد ماه 1397 در سالن آبشار واقع در دانشکده مجازی برای کلیه رابطین واحدها برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ -

راهنمای سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان رسمی و پیمانی (غیرهیأت علمی)

img_yw_news
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ -

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان قراردادی دانشگاه (96)

img_yw_news
دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۶ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 95

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 94

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 94   

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ -

ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی سال 93