بایگانی بخش فرم های اداره استخدام

img_yw_news
یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ -

فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی

فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

فرم خلاصه اطلاعات پرسنلی کارکنان قراردادی(صورتجلسه)

فرم خلاصه اطلاعات پرسنلی کارکنان قراردادی(صورجلسه)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

فرم گواهی اشتغال بکار

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ -

فرم های اداره استخدام

خلاصه اطلاعات پرسنلی