بایگانی بخش مطالب آموزشی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ -

ورزش هایی برای پشت میز نشین ها

img_yw_news
چهارشنبه ۹ دی ۱۳۹۴ -

پروپوزال نویسی در تحقیقات (HSR) پیشرفته

img_yw_news
دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ -

ارگونومی شغلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

علل عدم صداقت در سازمانها

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

نحوه صحیح نشستن پشت کامپیوتر

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۴ -

عوارض کار نشسته بر سلامتی کارکنان

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

پسماند بیمارستانی