بایگانی بخش اخبار اداره نظارت بر امور عمومی

img_yw_news
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ -

اجرای چهارمین دوره ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ی دانشگاه

img_yw_news
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

تبادل اطلاعات مربوط به مدیریت بخش تغذیه

امکان گفتگو و تبادل اطلاعات در زمینه تغذیه بیمارستان ها توسط کارشناس تغذیه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی ......

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

بازدید از بیمارستان روزبه

بازدید از بیمارستان روزبه

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ -

نظارت بر نحوه عملکرد شرکت میلاد شیرین بهار

نظارت بر نحوه عملکرد شرکت میلاد شیرین بهار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ -

جذب نیروی شرکتی (خدمات نظافت و پشتیبانی)

جذب نیروی شرکتی (خدمات نظافت و پشتیبانی)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ -

برگزاری دوره آرگونومی شغلی

دوره آرگونومی شغلی تحت عنوان --بررسی مشکلات اسکلتی عضلانی--با دارا بودن امتیاز دوره آموزشی ضمن خدمت کارکنان

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه ی دوره ای اداره نظارت

برگزاری جلسه ی دوره ای اداره نظارت

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ -

برگزاری جلسه بازبینی چک لیست های ارزیابی عملکرد در سال 93

برگزاری جلسه بازبینی چک لیست های ارزیابی عملکرد در سال 93

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ -

ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه

ارزیابی عملکرد واحد های تابعه دانشگاه در حوزه امور عمومی

img_yw_news
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ -

برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و تفکیک زباله

برگزاری چهارمین بخش از دوره های آموزشی ویژه نیروهای خدمات و نظافت(کارگاه آموزشی کمک های اولیه و تفکیک زباله)

img_yw_news
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ -

جلسه توجیهی ارزیابی عملکرد

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ -

بازدید انسیتو

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۲ -

بازدید از بیمارستان ضیاییان دور دوم

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۲ -

بازدید از بیمارستان جامع زنان

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۱ -

تألیف و ترجمه کتب مدیریت امور عمومی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ -

سخنرانی آقای سعید پور

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ -

کارگاه بخش تغذیه بیمارستانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ -

کارگاه بخش تغذیه

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱ -

انستیتو کانسر

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱ -

دانشکده پیراپزشکی

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱ -

مرکز قلب تهران

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱ -

جشواره ارزیابی عملکرد

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ -

بیمارستان روزبه

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ -

بیمارستان مطهری

img_yw_news
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ -

بیمارستان ولیعصر

صفحه 1 از 2    
قبلی
1