بایگانی بخش اخبار اداره نظارت بر امور عمومی

:: اجرای چهارمین دوره ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ی دانشگاه - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: تبادل اطلاعات مربوط به مدیریت بخش تغذیه - ۱۳۹۴/۲/۱۹ -
:: بازدید از بیمارستان روزبه - ۱۳۹۴/۲/۱۴ -
:: نظارت بر نحوه عملکرد شرکت میلاد شیرین بهار - ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ -
:: جذب نیروی شرکتی (خدمات نظافت و پشتیبانی) - ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -
:: برگزاری دوره آرگونومی شغلی - ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ -
:: برگزاری جلسه ی دوره ای اداره نظارت - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: برگزاری جلسه بازبینی چک لیست های ارزیابی عملکرد در سال 93 - ۱۳۹۳/۹/۱۸ -
:: ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه - ۱۳۹۳/۴/۱۵ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی کمک های اولیه و تفکیک زباله - ۱۳۹۳/۳/۱۰ -
:: جلسه توجیهی ارزیابی عملکرد - ۱۳۹۲/۱۲/۶ -
:: بازدید انسیتو - ۱۳۹۲/۶/۱۷ -
:: بازدید از بیمارستان ضیاییان دور دوم - ۱۳۹۲/۴/۲۵ -
:: بازدید از بیمارستان جامع زنان - ۱۳۹۲/۴/۱۸ -
:: تألیف و ترجمه کتب مدیریت امور عمومی - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ -
:: سخنرانی آقای سعید پور - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ -
:: کارگاه بخش تغذیه بیمارستانی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ -
:: کارگاه بخش تغذیه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ -
:: انستیتو کانسر - ۱۳۹۱/۹/۱۲ -
:: دانشکده پیراپزشکی - ۱۳۹۱/۹/۱۲ -
:: مرکز قلب تهران - ۱۳۹۱/۹/۱۲ -
:: جشواره ارزیابی عملکرد - ۱۳۹۱/۹/۱۲ -
:: بیمارستان روزبه - ۱۳۹۱/۸/۲۷ -
:: بیمارستان مطهری - ۱۳۹۱/۸/۲۷ -
:: بیمارستان ولیعصر - ۱۳۹۱/۸/۲۷ -
:: بیمارستان فارابی - ۱۳۹۱/۸/۲۷ -
:: بیمارستانحضرت علی اصغر(ع) - ۱۳۹۱/۸/۱۰ -
:: بازدید از بهارلو - ۱۳۹۱/۸/۷ -
:: دانشکده اطلاع رسانی - ۱۳۹۱/۷/۹ -
:: مرکز بهداشت ری - ۱۳۹۱/۶/۲۸ -
:: شبکه بهداشت اسلام شهر - ۱۳۹۱/۶/۲۰ -
:: مرکز روانپزشکی ایران - ۱۳۹۱/۶/۱۸ -
:: دانشکده بهداشت - ۱۳۹۱/۶/۵ -
:: دانشکده فناوری های نوین پزشکی - ۱۳۹۱/۵/۲۲ -
:: طب سنتی - ۱۳۹۱/۵/۱۷ -
:: مرکز طبی کودکان - ۱۳۹۱/۵/۸ -
:: مرکز طبی کودکان - ۱۳۹۱/۵/۸ -
:: بیمارستان حضرت فاطمه - ۱۳۹۱/۵/۳ -
:: سینا - ۱۳۹۱/۵/۲ -
:: رازی - ۱۳۹۱/۵/۱ -
:: مقاله - ۱۳۹۱/۴/۲۶ -
:: امیراعلم - ۱۳۹۱/۴/۲۶ -
:: ضیاییان - ۱۳۹۱/۴/۲۶ -
:: آرش - ۱۳۹۱/۴/۲۶ -
:: توانبخشی - ۱۳۹۱/۴/۲۶ -
:: تصویربرداری - ۱۳۹۱/۴/۲۵ -