بایگانی بخش آیین نامه ها و بخشنامه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴ -

حد نصاب معاملات کوچک در سال 94

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اصول انبارداری

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه