بایگانی بخش اسناد بالادستی

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ -

آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

نقشه راه نظام اداری

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

شرح وظایف مدیریت های معاونت توسعه دانشگاه

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

سیاست های کلی سلامت

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

سند نقشه جامع علمی کشور

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

چالش های معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ -

سند آمایش سرزمین